پذیرش در دبستان اتحاد نوین  دارای شرایط زیر می باشد 

  • اصلی ترین شرط نام نویسی دانش آموزان ، ثبت نام از طریق مصاحبه حضوری است به شرطی که این جلسه مصاحبه با موفقیت همراه باشد.
  • یکی از نکات قابل ذکر ، توجه به سال تولد دانش آموز است. دانش آموزانی که قصد ثبت نام در پیش دبستانی را دارند باید متولد نیمه دوم 93 یا نیمه اول 94 باشند.
  • هم چنین آن دسته از دانش آموزانی که متولد نیمه دوم 92 یا نیمه اول 93 باشند ، می توانند در پایه ی داول ابتدایی این دبستان ثبت نام به عمل آورند.

در صورتی که قبلا فرم را پر کرده اید می‌توانید با کد رهگیری اطلاعات را ویرایش کنید.