برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی در تاریخ اول آبان ها در دبستان اتحاد نوین در کنار دانش آموزان عزیز این واحد آموزشی برگزار شد

گزارش تصویری