هفته تربیت بدنی

برگزاری مسابقات داژبال به مناسبت هفته تربیت بدنی در دبستان اتحاد نوین

هفته تربیت بدنی با برگزاری مسابقات ورزشی میان دانش آموزان و همکاران دبستان برگزار شد

گزارش تصویری